E-call - Dostarczamy nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne

Usługi głosowe e-voice

E-Call Polska świadczy usługi głosowe kierowane do odbiorców biznesowych. 

Najnowszej Generacji w technologii:

 • ISDN BRA - 2B+d,
 • ISDN PRA, E1 – 15B+d lub 30B+d
 • PSTN
 • SIP
 • SIP-TRUNK

Gwarantujemy pełną kompatybilność z wszelkimi dostępnymi centralami telefonicznymi i innymi urządzeniami telekomunikacyjnymi. 

Usługi do Klienta doprowadzamy sieciami szkieletowymi lub wykorzystując łącze internetowe.

Wybrane usługi dostępne na łączach e-Call voice:

 • Numeracja MSN, DDI
 • CLIP – identyfikacja osoby dzwoniącej,
 • CLIR – zastrzeżenie numeru
 • Single channel – jedna rozmowa
 • Multi channel – wiele rozmów
 • Video rozmowy (SIP)

Nasi Kliencie otrzymują narzędzie do obsługi konta Panel użytkownika przez portal www:

 • Biling połączeń przychodzących/wychodzących, on-line
 • Fax2mail – odbiór dokumentów na pocztę e-mail, archiwizacja na portalu użytkownika
 • Fax2web – wysyłanie skanowanego dokumentu z portalu użytkownika,
 • Voice2mail – odbiór poczty głosowej na poczcie e-mail, archiwizacja na portalu użytkownika