E-call - Dostarczamy nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne

Wirtualna centrala e-vPBX

Usługa e-Call vPBX to konfiguracja przydzielonej Klientowi numeracji
w grupę biznesową.

Połączenia z numerami w grupie wykonywane są numerami skróconymi – ostatnie 3 cyfry pełnego numeru, z terminala telefonicznego (telefon, softphone); dostępne sa podstawowe funkcje abonenckiej centrali telefonicznej, jak przełączanie rozmów, konsultacje. Usługa vPBX ma zastosowanie dla dowolnej liczby użytkowników rozproszonych w różnych lokalizacjach, np. sieci sklepowe, oddziały korporacyjne.

Każdy użytkownik vPBX musi posiadać symetryczny dostęp do internetu o minimalnej przepustowości 100/100 Kbs. Ze względu na obciążenie łącza internetowego i sieci LAN każdą rozmową telefoniczną nie zalecamy stosowania usługi dla większej ilości użytkowników w jednej lokalizacji. W takich oddziałach instalowany jest lokalny serwer telefoniczny dla połączeń wewnątrz oddziałowych, a tylko połaczenia poza jego obszar realizowane są przez sieć publiczną. Podnosi to bezpieczeństwo i odciąża łącza sieci publicznej gdzie w przypadku jej niedostępności lub awarii swobodnie można prowadzić rozmowy wewnątrzoddziałowe.

Usługa objęta jest serwisem i wsparciem, na Państwa życzenie realizujemy wszelkie zmiany i modyfikacje konfiguracji, scenariuszy pracy.

Usługa kierowana jest do użytkowników doceniających bezobsługowy komfort pracy, skupiających się na realizacji własnych celów biznesowych, mając do dyspozycji nowoczesne narzędzia komunikacji głosowej.